Zwroty

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827), Klient ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do zamówień obejmujących przedmioty wyprodukowane według specyfikacji Klienta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, oraz produktów personalizowanych.

Aby dokonać zwrotu należy wypełnić formularz Odstąpienia od umowy i przesłać go drogą mailową na adres: info@lovegifts.pl. Zwracany towar należy doręczyć na adres 
  Love Gifts Sp. z o.o ul.Igołomia 260 , 32-126 Igołomia.

Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu przedmiotu zamówienia. Nie przyjmujemy paczek odesłanych za pobraniem.Formularz odstąpienia od umowy

https://lovegifts.pl/Formularz-zwrotu.pdf

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

1.    Klient, który w Sklepie Internetowym zawarł umowę może odstąpić od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów,
o których mowa poniżej.

2.    Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od objęcia towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik,
a w przypadku gdy umowa obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części, dla pozostałych umów – od dnia ich zawarcia.

3.    Uprawnienie do odstąpienia od umowy może zostać zrealizowane przez Klienta poprzez przesłanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu na adres e-mail: info@lovegifts.pl Sklep Internetowy zobowiązany jest drogą mailową przesłać Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie
o odstąpieniu można złożyć na prezentowanym wzorze formularza, jednak nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4.    W przypadku odstąpienia od umowy Sklep Internetowy zwraca wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep Internetowy został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

5.    Sklep Internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6.    Produkt należy odesłać lub przekazać na adres:  Love Gifts Sp. z o.o .ul.Igołomia 260 , 32-126 Igołomia. .Zwrotu towaru należy dokonać niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sklep Internetowy o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

7.    Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

8.    Klient zobowiązany jest do zwrotu przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi dokumentami, nośnikami oraz instrukcjami, które otrzymał. Jeśli jest to możliwe, zalecane jest by Klient dokonał zwrotu przedmiotu zamówienia w oryginalnym opakowaniu. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego
w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9.    Opisane prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do zamówień obejmujących przedmioty wyprodukowane według specyfikacji Klienta -  personalizowanych produktów.

Reklamacje

    1. Sklep internetowy ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu Cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

    2. W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta wady zakupionego Towaru, Konsument zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego i ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku, ma prawo do żądania doprowadzenia Towaru do stanu zgodnego z Umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy.

    3. W przypadku istnienia wady sprzedanego Towaru Konsument jest uprawniony do złożenia oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny lub złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Chyba że Sklep internetowy niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sklep internetowy albo Sklep internetowy nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

    4. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

    5. Sklep internetowy może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową wadliwego Towaru w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

    6. Sklep internetowy nie odpowiada za wadę Towaru z Umową, gdy Konsument w dacie zawarcia Umowy o niej wiedział bądź w przypadku gdy niezgodność Towaru powstała w wyniku złożenia przez Konsumenta mylnego Zamówienia a także w przypadku gdy Towar nie zawiera istotnych odstępstw i jest zgodny z złożonym uprzednio przez Klienta Zamówieniem.

    7. Roszczenie Konsumenta z tytułu rękojmi, w tym o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, od dnia wydania tego Towaru Konsumentowi.

    8. W stosunku do Przedsiębiorców rękojmia za wady fizyczne Towaru jest wyłączona.

    9. Sklep internetowy ponosi odpowiedzialność za niezgodność Towaru z Umową (wadę fizyczną), w szczególności, gdy rzecz sprzedana: nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; nie ma właściwości, o których istnieniu Sklep internetowy zapewnił Konsumenta. Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

    10. W przypadku stwierdzenia wady Towaru zakupionego w Sklepie internetowym, Konsument zobowiązany jest do zgłoszenia tego Sklepowi internetowemu na adres e-mail: info@lovegifts.pl

W zgłoszeniu Konsument powinien podać:

        1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,

        2. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

        3. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

        4. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację

    11. Jeżeli  podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed  rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego  reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

    12. Konsument w odpowiedzi zwrotnej otrzyma informacje dotyczące przesłania wadliwego Towaru do Sklepu internetowego. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Konsumenta (proporcje, kolor itp.) nie mogą być podstawą do reklamacji.

    13. Koszty przesyłki reklamowanego Towaru ponosi Konsument.

    14. Sklep internetowy ustosunkuje się do żądania Konsumenta w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji w prawidłowej postaci. Nieustosunkowanie się do żądania Konsumenta w powyższym terminie oznacza uznanie jego żądania za uzasadnione. W razie uznania reklamacji, Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), Sklep internetowy zwróci na rzecz Konsumenta równowartość ceny Towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie internetowym Towary do wyboru.

    15. Gdy realizacja żądań Konsumenta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego Towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi Sklep internetowy.

    16. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Konsumenta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o Towarach (m.in. kolorów), nie stanowi podstawy do reklamacji.

    17. Kurczenie się tkanin w praniu oraz uszkodzenia będące efektem „haczenia się” tkanin podczas noszenia nie stanowi o wadzie Towaru i nie jest podstawą reklamacji.

    18. Samodzielne wybielanie produktów oraz suszenie produktów w suszarce bębnowej nie stanowi o wadzie Towaru i nie jest podstawą reklamacji

    19. Z uwagi na to, że wykonanie jest ręcznie a materiały kupowane są każdorazowo w małych partiach, produkty mogą różnić się nieznacznie kolorystyką oraz detalami w porównaniu do tych przedstawionych na zdjęciach.

Formularz reklamacyjny

https://lovegifts.pl/Formularz-reklamacyjny.pdf

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Lub Reset password