ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH 

    1. Administratorem Państwa danych osobowych jest   Love Gifts Sp. z o.o ”. 

       

    2. Dane do kontaktu:

          Love Gifts Sp. z o.o

ul. Piękna 1, 32-005 Niepołomice

Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych:

telefon: 790-371-260

e-mail: info@lovegifts.pl

    3. Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani. Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. 

       

    4. Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres:  info@lovegifts.pl

       

    5. Państwa dane przetwarzane będą wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Podstawą prawną przetwarzania jest wykonanie umowy i podjęcie działań przed jej zawarciem. Pełne informacje o danych osobowych znajdziecie Państwo w naszej polityce prywatności. 

POLITYKA PRAWNA FIRMY 

Korzystanie z informacji zawartych w serwisie jest bezpłatne i nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami ze strony użytkownika.

W trosce o bezpieczeństwo i łatwość korzystania z naszego serwisu zadbaliśmy o to, żeby zastosowane rozwiązania techniczne były jak najprostsze i kompatybilne z różnymi typami urządzeń (komputery, przeglądarki).

Korzystanie z serwisu nie wymaga rejestracji i/lub logowania. Dane związane z wejściami na stronę są zapisywane w systemie informatycznym wyłącznie w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa i w żaden sposób nie naruszają prywatności użytkowników.

W celu zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Twoich danych osobowych, przyjmujemy ten dokument zwany Polityką Prywatności.

Polityka Prywatności określa w jaki sposób dbamy o Twoje dane osobowe oraz jakie prawa przysługują Ci w związku z ich przetwarzaniem.

§ 1

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE RODO (ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). 

Rozporządzenie ma na celu ochronę podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych.

Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z w/w przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.

Administrator będzie dokładał szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji przekazanych mu przez klientów, pracowników, współpracowników i osoby zainteresowane. Administrator z należytą starannością będzie dobierał i stosował wszelkie możliwe środki techniczne o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające pełną ochronę przetwarzanych danych, w szczególności będzie zabezpieczał dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

§ 2

Administratorem danych osobowych jest   Love Gifts Sp. z o.o

Wszelkie informacje odnośnie przetwarzanych danych osobowych można uzyskać w drodze kontaktu osobistego bądź za pomocą poczty elektronicznej, tradycyjnej, numeru telefonu znajdującego się na stronie internetowej.

Przedstawicielem administratora danych osobowych do reprezentowania go w zakresie obowiązków wynikających z RODO jest   Love Gifts Sp. z o.o

§ 3

Bezwzględnie dbamy o poufność danych naszych Klientów. Jednak ze względu na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji pracy w zakresie np. infrastruktury informatycznej w sprawach dotyczących naszej działalności jako przedsiębiorcy, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym grupom odbiorców: 

1. dostawcom usług zaopatrujących    Love Gifts Sp. z o.o w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające realizację umów oraz zarządzanie naszą organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu, firmom kurierskim i pocztowym), 

2. dostawcom usług wspierających   Love Gifts Sp. z o.o w obszarze marketingowym (firmy realizujące wysyłkę sms oraz e-mail),

3. dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających   Love Gifts Sp. z o.o w dochodzeniu należnych roszczeń (kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym), 

4. osobom upoważnionym przez Ciebie w ramach realizacji Twoich praw.

§ 4

Z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. W takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy    Love Gifts Sp. z o.o a podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską. 

§ 5

Jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

§ 6

Definicje i skróty

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

   Love Gifts Sp. z o.o

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Lub Reset password